Atbilstības novērtēšanas elementi: saistītie jēdzieni, to pilnveide

Raimonda Liepiņa, Janis Mazais, Inga Lapiņa

Abstract


Veicot atbilstības novērtēšanas jomas izpēti,
autori ir identificējuši atšķirīgu terminu un definīciju
pielietojumu. Pētījuma mērķis ir novērtēt ar atbilstības
novērtēšanu saistītos terminus un pilnveidot definīcijas, lai
izveidotu vienotu terminoloģijas kopumu latviešu valodā. Analīzē
ir izmantotas kvalitatīvās pētījuma metodes. Pētījuma noslēgumā
autori ierosina vairāku terminu precizētus formulējumus un
pilnveidotas definīcijas. Precizējot un pilnveidojot terminoloģijas
bāzi, tiks veidota un attīstīta dažādu iesaistīto pušu izpratne par
atbilstības novērtēšanas jomu.

Keywords:

akreditācija, atbilstības novērtēšana, metroloģija, standartizācija

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/eb.2013.007

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)