Latvijas valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības politikas novērtējums un pilnveidošanas iespējas

Iveta Baltina, Maija Senfelde

Abstract


Raksta mērķis ir noskaidrot Latvijas valsts
pārvaldes darbinieku viedokli par esošo situāciju valsts pārvaldes
cilvēkresursu politikas izstrādes un ieviešanas jomā un parādīt
valsts pārvaldē darba organizēšanas un pilnveidošanas iespējas.
Pētījumā tika izmantotas tādas metodes kā dokumentu analīze
un aptauja. Apkopotā informācija liecina, ka valsts pārvaldē vāji
attīstīta stratēģiskā cilvēkresursu vadība, kas noved pie formālas
personāla vadības funkciju īstenošanas. Pašlaik iestādēs vāji
izmanto dažādus cilvēkresursu plānošanas, vadības un
motivācijas rīkus kas rada lielu kadru mainību un ietekmē
iestāžu darba rezultātus un produktivitāti. Kā viens no
risinājumiem situācijas uzlabošanai tiek piedāvāta attālinātā
darba ieviešana valsts pārvaldē.

Keywords:

valsts pārvalde, stratēģiskā cilvēkresursu vadība, attālinātais darbs

Full Text:

PDF


DOI: 10.7250/eb.2013.003

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)